[rev_slider home]

چرا باید ما را انتخاب کنید؟

 1. سابقه نزدیک به یک قرن

  این مرکز با سابقه نزدیک به یک قرن سابقه در زمینه خدمات مجالس و تهیه غذا فعالیت داشته وبا توجه به جدید ترین لوازم موجود آماده ارائه خدمات به مجالس و مهمانی ها و کلیه مراسم میباشد.

 2. سابقه در زمینه خدمات مجالس
 3. کترینگ و تهیه غذا

   این موسسه با استفاده از بهترین وبا کییفیت ترین مواد اولیه که تماما به روز وتازه تهیه میشود نسبت به طبخ غذا اقدام مینماید وهمیشه کیفیت سرلوحه کار این مجموعه میباشد.

 4. تامین ظروف و سرویس مورد نیاز و پیشخدمت

  پرسنل پذیرایی وپیشخدمت های این موسسه تماماً آموزش دیده ومجرب می باشند.

 5. استفاده از بهترین وبا کییفیت ترین مواد اولیه

  این موسسه با استفاده از بهترین وبا کییفیت ترین مواد اولیه که تماما به روز وتازه تهیه میشود نسبت به طبخ غذا اقدام مینماید وهمیشه کیفیت سرلوحه کار این مجموعه میباشد

آخرین نوشته ها